Velkommen til Koldby Skole

 Sommerferie 2014
 Opslagstavle
Skolen er lukket pga. sommerferie indtil mandag d. 4. august.
SFO Mariehønen tlf. 9917 3185 er lukket i uge 29 og 30.
Skoleleder Nils Cassøe Jepsen træffes på mobil 2138 8224.

God sommer!
Skrevet af Susanne Kortegaard Larsen den 04-07-2014
Ansættelse af pædagog på Koldby skole . 

Trine Ørgaard Andersen  er pr. 11. august ansat på Koldby skole som pædagog  i en midlertidig stilling frem til d. 26. juni 2015.  Hendes skema vil indeholde støttefunktion i bh.kl. og SFO og understøttende læring i bh.kl. og fællesskabstime.

Trine er 33 år og bosiddende i Nors. Hun er uddannet som pædagog i 2006 og har ydermere eftervidereuddannet sig med pd-moduler indenfor den sociale diplomuddannelse, kursusforløb i KRAP og sprogpædagogik.
Skrevet af Dorte Bach Olesen den 30-06-2014
NYT SKOLEÅR - se vedhæftede filer:
Skoleskema til alle klasser for 1. kvartal (perioden 11.8.-24.10.) - se lidt bort fra lektionstiderne i venstre side af skoleskemaet. De gælder ikke alle steder! Mødetider og sluttider ligger dog fast samt UL1-time med spisepause midt på dagen og en lille pause kl. 9.45-9.55.

Årsskema for indskoling 0.-3. klasse og mellemtrin 4.-6. klasser.

Ferieplan for skoleåret 2014-15.

Eleverne får skoleskema for 1. kvartal med hjem i tasken inden fredag!
Rigtig god sommer!
Bilag: Skoleskemaer.1.kvartal2014.alle klasser.pdf; Årsskema.indskoling.2014.pdf; Årsskema.mellemtrin2014.pdf; Ferieplan.2014-15.pdf
Skrevet af Susanne Kortegaard Larsen den 24-06-2014
BESTIL SKOLEMÆLK TIL EFTER SOMMERFERIEN NU

Betalingsfolderne vedr. bestilling til efterårsperioden er enten delt ud eller på vej - og bemærk, at der er konkurrencer for alle skolebørn.
Skolemælken kører nu som abonnement. Det er nemt at ændre og du kan til enhver tid ændre dit abonnement.
Bestil senest søndag den 3. august, så får dit barn skolemælk fra uge 33.
 
Så hold godt øje med skoletasken.
 
Med venlig hilsen
Mejeriernes Skolemælksordning
 
Skrevet af Susanne Kortegaard Larsen den 17-06-2014
NT 332 SKOLEBUS og NT rute 320
De nye køreplaner gældende fra henholdsvis sidst i juni og fra august 2014 kan ses vedhæftet!

VEDR. BUSKORT:
Nyt værdi-indlæg til buskortet udleveres til de kørselsberettigede elever inden sommerferien. Bemærk: det gamle værdi-indlæg i buskortet gælder indtil sommerferien og skal derfor ikke kasseres før den tid!
Billede til buskort (størrelse 3 x 4 cm) bedes afleveret til skolens kontor, såfremt stamkortet i buskortet trænger til udskiftning eller hvis du er kørselsberettiget og har behov for et buskort i kommende skoleår!

God sommerferie når den tid kommer!
 
Bilag: Køreplan skolebus NT rute 332 aug.2014-juni 2015.pdf; Køreplan NT rute 320 aug.2014-juni 2015 .pdf
Skrevet af Susanne Kortegaard Larsen den 02-06-2014
SOMMEREN ER PÅ VEJ....
Folderen Sommerferieaktiviteter 2014 er på vej til hjemmene i papirform - her er den også som fil (se vedhæftede).
Folderen kan evt. også afhentes på skolens kontor, hvis nogen mangler et eksemplar :-)
Rigtig god sommer!
Bilag: Sommerferieaktiviteter folder 2014.pdf
Skrevet af Susanne Kortegaard Larsen den 19-05-2014
FRA SSP VEDR. TEENAGERE OG SPONTANE FESTER OSV. - se vedhæftede
Bilag: Forebyggelsesbrev.6.årg..pdf
Skrevet af Susanne Kortegaard Larsen den 19-05-2014
INTERESSERET I MUSIKSKOLEN - se vedhæftede
Bilag: Musikskolen plakat pr 2014.pdf
Skrevet af Susanne Kortegaard Larsen den 06-05-2014
SFO MARIEHØNEN 9917 3185 Mail: Koldby.skole@thisted.dk
Tilmelding, modulændringer og evt. udmelding kan foretages på følgende link https://www.pladsanvisningen.thisted.dk/thistedpub/login.htm

KOLDBY SKOLE 9917 3170, kontortid 8-13.30. Mail: Koldby.skole@thisted.dk 

Tlf. lærerværelse 9917 3176

Pedeltlf. 2084 8853
Skrevet af Susanne Kortegaard Larsen den 03-10-2012
 Seneste nyhed i nyhedsarkiv

Sommerferie

Et ønske om en god sommerferie til alle
Klik for at se hele nyheden
Læs hele nyhedenLæs hele nyheden   Se fotos fra fotoalbum Se fotos 
     
 Aktivitetskalender
 Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 Nyt fra...
 Kontor  * Køreplaner, NT rute 332 og 320, juni/aug...
* Pjece fra skole-socialrådgiver, maj 2014
* Ferieplan august 2014 - juni 2015
* LUS
* Ferieplan august 2013-juni 2014
 Nyheder  * BØRNESÅR
* NY SKOLEBESTYRELSE 1.8.2010
 Skolebestyrelsen  * Referat af skolebestyrelsesmøde juni 2014
* Referat af skolebestyrelsesmøde marts 2014
* Skolebestyrelsesmøde 9.december2013
* Referat skolebestyrelsen okt 2013
* Referat af skolebestyrelsesmøde d. 26. f...
* Referat af skolebestyrelsesmøde d. 290114
* Referat af skolebestyrelsesmøde septembe...
* Referat af skolebestyrelsesmøde 28. augu...
* Referat af skolebestyrelsesmøde juni 2013
* Referat af skolebestyrelsesmøde 30.01.2013
* Referat af skolebestyrelsesmøde december...
 Besøgstæller
 Besøg siden --: